Tiedote Kalasataman asukasyhdistyksen vuosikokouksen 28.3.2019 keskusteluista ja päätöksistä

Kokouksessa todettiin, että erillistä liittymismaksua ei jatkossakaan peritä ja jäsenmaksu pidetään samana kuin vuonna 2018 eli 15 euroa/jäsen. Kannattaa liittyä – tämä on edullista!

Kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhana Harju, ja tämän lisäksi muiksi hallituksen jäseniksi Ville Vikman, Markku Luoto, Joonas Vainio, Annikki Vähätalo ja Minttu Sankala.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Matti Koljonen-Seesvaara. Onnea Matti – ensimmäinen luottamuspesti Kalasatamassa!

Tilaisuudessa käytiin vilkasta ja innostavaa keskustelua muun muassa seuraavista aiheista:

Siivoustilanne

Asukasyhdistys voisi viestiä, että aina keväisin katujen siivous ja katuhiekan siivous tulisi hoitaa kaupungin toimesta nykyistä ripeämmin.

Laituri ja talviuintipaikka

Alueen merellisyys ei toteudu tällä hetkellä ollenkaan, joten asukasyhdistys pyrkii toiminnassaan siihen, että merellisyys toteutuisi tulevaisuudessa paremmin. On viety myös asukasyhdistyksen tukemana eteenpäin Joonas Vainion alulle laittamaa ehdotusta Helsingin kaupungille Kalasataman laiturista

Talviuintipaikasta oli myös keskustelua, sekä mahdollisuudesta suihkuun ja uimakoppiin. Todettiin, että pidetään ensin huolta, että laituri saadaan rakennettua, jonka jälkeen voitaisiin viedä eteenpäin talviuintipaikan toteutumista

Ehdotettiin myös tilapäisratkaisuna uimaportaita, jotka ulottuisivat mereen asti, jolloin siitä pääsisi uimaan.

Yhdistys voisi tiedustella tästä kaupungilta turvallisuusnäkökulmasta, voisiko portaita pidentää, jotta mahdolliset mereen vahingossa tippuneet pääsisivät ylös helpommin.

Festivaalien vaikutus alueella

Flow-festivaalien liikennesuunnittelu vuonna 2018 oli kaaos ja esti kevyenliikenteen alueella viikoiksi.

Asukasyhdistyksen yhteydenottopyyntöihin ei reagoitu. Pyritään yhteistyöhön jatkossa alueella toimivien festivaalien kanssa. Tästä hyvänä esimerkkinä on yhteistyö Tuska-festivaalin kanssa.

Puiston laajeneminen ja Englantilaisaukio

Kalasatamanpuiston laajeneminen kohti Rediä ja mahdolliset pölyvaikutukset tulevan kevään aikana puhututtivat. Englantilaisaukiolle on tulossa jossain vaiheessa Redin tulevien tornien nosturit, joten se säilyy toistaiseksi nykytilassaan.

Advertisement